Розслідування кримінальних правопорушень, що вчиняються з використанням інформаційних комп’ютерних технологій

Дата
2023
Автори
Неділько Ярослав Валентинович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У дисертації сформульовано наукові висновки, рекомендації, пропозиції, що можуть мати важливе теоретичне значення для криміналістичної науки та бути практично застосованими під час розслідування кримінальних правопорушень, що вчиняють з використанням інформаційних комп’ютерних технологій. Запропоновано криміналістичну класифікацію кримінальних правопорушень, які вчиняють з використанням інформаційних комп’ютерних технологій, розглядати за кримінально-правовими та криміналістичними критеріями. За кримінально-правовими критеріями їх можна класифікувати в межах розділів Кримінального кодексу України, за криміналістичними – за особою злочинця, мотивом і метою, особою потерпілого, наслідками тощо. Розглянуто міжнародно-правові засади розслідування, визначені в міжнародних нормативно-правових актах: Європейській конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах; Декларації ООН про злочинність і суспільну небезпеку; Конвенції ООН проти транснаціональної організованої злочинності; Конвенції про кіберзлочинність. З’ясовано, що більшість країн гостро реагують на виклики кіберзлочинності, свідченням цього є створення спеціальних структурних підрозділів у системі їхніх правоохоронних органів з розслідування або допомоги в розслідуванні таких протиправних діянь. У цьому контексті міжнародне співробітництво між державами має вагоме значення для ефективного розслідування кримінальних правопорушень, які вчиняють з використанням комп’ютерних інформаційних технологій. Встановлено, що елементи криміналістичної характеристики досліджуваної категорії кримінальних правопорушень знаходяться в кореляційному зв’язку (імовірних залежностях) між собою, а саме спосіб вчинення – зі слідами вчинення, обстановка ‒ з особою злочинця. Ключові слова: інформаційні комп’ютерні технології, інформаційні відносини, кримінальні кіберправопорушення, кіберзлочин, нейронна мережа, електронний доказ, досудове розслідування, планування розслідування, судовий контроль, допит підозрюваного та потерпілого, застосування заходів забезпечення, використання спеціальних знань.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
08 Право , 081 Право
Бібліографічний опис
Неділько Я. В. Розслідування кримінальних правопорушень, що вчиняються з використанням інформаційних комп’ютерних технологій : дис. ... д-ра філос. : 081 Право / Неділько Ярослав Валентинович. - Київ, 2023. - 257 с.
Зібрання