Деонтологічні основи статусу судді

Дата
2023
Автори
Кондратова Ірина Дмитрівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Дисертація присвячена комплексному дослідженню суддівської етики як деонтологічної основи статусу судді, що визначає та спрямовує поведінку судді з метою забезпечення авторитету та легітимності судової влади в державі. Системно та послідовно розглянуто поняття суддівської етики, її значення та характеристика як складової статусу судді. Проаналізовано систему етичних стандартів професійної етики судді та специфіку відповідальності у разі порушення суддею етичних норм. Запропоновано розглядати нормативно-правове регулювання суддівської етики з урахуванням двох рівнів: міжнародного та національного. Міжнародний рівень нормативного регулювання суддівської етики охоплює декілька груп джерел: 1) міжнародні угоди універсального чи регіонального характеру; 2) документи, прийняті міжнародними чи регіональними органами суддівської спільноти. Особливістю нормативного регулювання суддівської етики на національному рівні є «вертикальний» характер закріплення відповідних норм, починаючи з Основного Закону держави, профільного закону, який регулює статус суддів, і етичного кодексу, що закономірно позначається на мірі їх абстрактності чи конкретизації. Сформульовано ряд положень щодо дотримання професійної етики в особистому житті судді: 1) все особисте рано чи пізно може стати надбанням публіки, про що повинен пам’ятати суддя; 2) інтимні стосунки судді не повинні ставати на заваді незалежного та неупередженого здійснення правосуддя; 3) за будь-якого натяку або невпевненості у забезпечені своєї безсторонності суддя повинен вжити заходів до врегулювання ситуації; 4) суддя повинен мати належні гарантії, здатні убезпечити його від необґрунтованих звинувачень і свавілля, що допускає маніпуляції з його приватним життям. Окремо проаналізовано питання етики поведінки у суддівських колективах. Встановлено, що найчастіше в цій сфері мають місце такі прояви неетичної поведінки як: публічні звинувачення, некоректні висловлювання, образи, тиск і створення організаційних перешкод у роботі. Ключові слова: суддя, статус судді, етика судді, стандарти суддівської етики, відповідальність судді, повноваження судді, суд, правосуддя, судова система, судова влада.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
08 Право , 081 Право
Бібліографічний опис
Кондратова І. Д. Деонтологічні основи статусу судді : дис. ... д-ра філос. : 081 Право / Кондратова Ірина Дмитрівна. - Київ, 2023. - 228 с.
Зібрання