Чинники інфрагуманізації росіян та білорусів у сприйнятті українців

Дата
2023
Автори
Бондар Ольга Миколаївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Вивчення феномену дегуманізації в українській науці протягом останнього десятиліття було відносно поширеним. Однак, варто констатувати, що це явище насамперед розглядалося у межах таких наук як історія, філософія, соціальні комунікації. При цьому питання дегуманізації у розрізі соціальної психології залишалося поза увагою вітчизняних дослідників. Тема інфрагуманізації була вивчена ще менше, однак нещодавно до неї виявила інтерес науковиця Інституту соціальної та політичної психології НАПН України (Чорна, 2022). З цього випливає твердження про те, що тематика дегуманізування та інфрагуманізування у міжгрупових стосунках є широким полем для проведення дослідницької роботи в Україні. У роботі досліджується рівень групової ідентифікації українців, рівень статусної легітимності та стабільності росіян та білорусів, рівні інфрагуманізації росіян та білорусів українцями, ступені впливу статусної легітимізації та стабільності на інфрагуманізацію, а також вплив наявності позитивного досвіду спілкування з членами аутгруп на процес інфрагуманізації.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
05 Соціальні та поведінкові науки , 053 Психологія
Бібліографічний опис
Бондар О. М. Чинники інфрагуманізації росіян та білорусів у сприйнятті українців : дипломна робота ... магістр : 053 Психологія / Бондар Ольга Миколаївна. - Київ, 2023. - 85 с.