Фасилітативна медіація як соціокультурний феномен

Дата
2023
Автори
Покотило Еліна Станіславівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Актуальність дослідження зумовлена тенденцією до пошуку ненасильницьких, менш травматичних та нерепресивних методів вирішення конфліктів та одночасною тенденцією до демократизації та деінституціоналізації справедливості. Так само актуальність роботи обумовлено стрімким зростанням популярності медіації та водночас відсутністю джерел, що надавали б загальний теоретичний аналіз цієї практики і уможливлювали б подальше підвищення її ефективності. В дослідженні медіація розглядається як добровільна процедура, під час якої партії зустрічаються з медіатором задля розв'язання проблеми, що між ними виникла. В ході реалізації поставленої мети було здійснено загальну характеристику та досліджено особливості медіації як соціокультурного феномену, було здійснено аналіз взаємодії учасників в процесі медіації, досліджено єдність темпоральної та просторової структур медіації з рольовою системою як осередок динаміки процесу та було досліджено медіацію як практику розподілу ресурсів.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
03 Гуманітарні науки , 034 Культурологія
Бібліографічний опис
Покотило Е. С. Фасилітативна медіація як соціокультурний феномен : кваліфікаційна робота ... бакалавра : 034 Культурологія / Покотило Еліна Станіславівна. - Київ, 2023. - 66 с.