Інформаційна технологія оцінки вартості розгортання додатку у хмарному середовищі

Дата
2022
Автори
Тимошенков Денис Володимирович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У кваліфікаційній роботі проаналізовано процес розгортання програмного забезпечення на прикладі розгортання вебдодатку на обчислювальному ресурсі хмарного середовища. Також описано основні переваги та недоліки хмарних обчислень та розглянуто їх існуючі моделі: інфраструктура як послуга, платформа як послуга та програмне забезпечення як послуга. Особливу увагу приділену сутності "інстанс", його ролі у хмарних обчисленнях, типам, життєвому цикл. Також розглянуто послуги провайдерів хмарних технологій у контексті використання інстансів як обчислювального ресурсу, проаналізовано проблеми оцінки вартості розгортання додатку у хмарному середовищі, фактори, які впливають на вартість, існуючі типи витрат, моделі ціноутворення. На основі аналізу предметної області створено ER-модель, визначено базові сутності та атрибути сутностей предметної області. Між сутностями визначені і встановлені типи відносин. На основі спроектованої ER-діаграми створені логічна та фізична моделі бази даних, а також створена та заповнена данимибаза даних, яка є невідємною складовою інформаційної системи. База даних створена в реляційній системі керування базами даних MySQL. Розроблено агрегатор сервісів провайдерів хмарних ресурсів з використанням фреймворку Flask мови програмування Python. Також дляйого реалізації були використані бібліотеки SQLAlchemy, WTForms та рушій шаблонів Jinja.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
17 Електроніка, автоматизація та електронні комунікації , 172 Електронні комунікації та радіотехніка
Бібліографічний опис
Тимошенков Д. В. Інформаційна технологія оцінки вартості розгортання додатку у хмарному середовищі : кваліфікаційна робота магістра : 172 Телекомунікації та радіотехніка / Денис Тимошенков. - Київ, 2022. - 82 с.