𝐿p - збiжнiсть мартингалу Бiггiнса з комплексним параметром

Дата
2021
Автори
Гудзенко Дмитро Станiславович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У данiй роботi критерiй 𝐿𝑝-збiжностi мартингала, пов’язаного з гiллястим випадковим блуканням було поширено на мартингали з комплексним параметром за припущення 𝑝 > 2. Основний теоретичний результат роботи - теорема 5 дозволяє перевiряти збiжнiсть мартингалу (𝑊𝑛(𝛾))𝑛∈N0, знаючи лише перетворення Лапласа iнтенсивностi гiллястого випадкового блукання.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
113 Прикладна математика , 11 Математика та статистика
Бібліографічний опис
Гудзенко Д. С. 𝐿p - збiжнiсть мартингалу Бiггiнса з комплексним параметром : випускна кваліфікаційна робота бакалавра : 113 Прикладна математика / Гудзенко Дмитро Станiславович. – Київ, 2021. – 25 с