Розробка активного туру «Підкорення стихій» в межах Житомирської області для маломобільної категорії громадян

Дата
2021
Автори
Шинкаренко Уляна Юріївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У бакалаврській роботі відповідно до поставлених завдань використано наступні методи дослідження: аналізу та синтезу для вивчення функціонування безбар’єрного туризму в цілому та його окремих напрямків; регіональний для дослідження доступності соціальної та туристичної інфраструктури; статистичний для систематизації економіко статистичної інформації про кількість осіб з інвалідністю та закладів сфери послуг; картографічний- застосування картографічного матеріалу для вивчення територіального поширення безбар’єрних елементів у міському середовищі. Для розробки екскурсійного маршруту було використано програму Alltrails, яка дозволяє детально спланувати трек походу. З метою наочного зображення регіонів з найбільшою часткою осіб з інвалідністю було побудовано ГІС-картосхеми за допомогою середовища QGIS.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
10 Природничі науки , 106 Географія
Бібліографічний опис
Шинкаренко У. Розробка активного туру «Підкорення стихій» в межах Житомирської області для маломобільної категорії громадян : випускна кваліфікаційна робота : 106 – Географія / Уляна Шинкаренко. - Київ, 2021. - 53 с.