Дослідження феномена міського острова тепла за даними дистанційного зондування землі (на прикладі м. Києва)

Дата
2021
Автори
Бричнік Вероніка Русланівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
В результаті виконання даної роботи було досліджено феномен острову тепла, причини його виникнення, вплив на здоров’я населення, розглянуто методи сучасних досліджень міських островів тепла, проаналізовано особливості поширення ефекту острова тепла у світі та у містах України, причини формування ОТ у місті Києві, проведено зонування території міста Києва за ступенем теплового навантаження, а також визначено вплив зелених зон на зміну температури повітря та закономірності перепаду температур в межах ОТ. З’ясовано, що ефект міського острова тепла – це локальний метеорологічний феномен різниці температур між центром міста та його периферією, який являє собою одну з найбільш значних змін клімату міста, викликаних людиною. Вперше ефект острова тепла був досліджений Люком Говардом у 1818 році, а активне дослідження ефекту по всьому світу почалось з 90-х років ХХ ст., що було пов’язано з розвитком геоінформаційних технологій. Встановлено, що ефект острова тепла нині є поширеною проблемою, яка проявляється у містах на всіх континентах. Фактори, що призводять до його виникнення, у кожному місті є різними, однак негативні наслідки для населення, навколишнього середовища та економіки є однаковими для всіх – погіршення здоров’я, якості вод та повітря, збільшення економічних втрат. З кожним роком ця проблема прогресує та створює необхідність пошуку способів її подолання. Дослідження, проведені в межах даної роботи, показали, що зелені зони міст, а саме їх площа та порідний склад, визначають внутрішні кліматичні параметри міста, а збільшення кількості зелених зон у місцях з найбільшими показниками нагріву поверхні є простим та ефективним способом зменшення або повного усунення проявів ОТ.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
10 Природничі науки , 106 Географія
Бібліографічний опис
Бричнік В. Р. Дослідження феномена міського острова тепла за даними дистанційного зондування землі (на прикладі м. Києва) : кваліфікаційна робота магістра : 106 – Географія / Бричнік Вероніка Русланівна. - Київ, 2021. - 64 с.