Публічне управління закладами освіти у територіальних громадах України

Дата
2023
Автори
Сайферс Анастасія Вікторівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Дисертаційна робота є комплексним дослідженням, в якому здійснено обґрунтування теоретико-методологічних засад публічного управління закладами освіти в територіальних громадах України, що ґрунтуються на засадах міжсуб’єктної взаємодії публічно-громадського партнерства територіальної влади та громади, і розроблено практичні рекомендації щодо удосконалення публічного управління ними. Дослідження представляє огляд та співставлення принципів, підходів і механізмів публічного управління закладами освіти в територіальних громадах у контексті децентралізації; розглядаються особливості нормативно-правової бази, які виникають у результаті практичної управлінської діяльності органів місцевого самоврядування, оцінюється рівень досягнення мети і завдань реформи децентралізації у сфері освіти шляхом здійснення емпіричного дослідження, а також роль місцевого самоврядування у національній стратегії розвитку системи освіти України як ключового представника інтересів громади в умовах сучасних викликів та загроз.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
28 Публічне управління та адміністрування , 281 Публічне управління та адміністрування
Бібліографічний опис
Сайферс А. В. Публічне управління закладами освіти у територіальних громадах України : дис. ... д-ра філософії : 281 Публічне управління та адміністрування / Сайферс Анастасія Вікторівна. - Київ, 2023. – 325 с.
Зібрання