Соціально-психологічні особливості консолідації політичних груп

Дата
2023
Автори
Кравченко Софія Ігорівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Дисертаційна робота присвячена дослідженню явища консолідації та соціально-психологічних особливостей консолідації політичних груп. У роботі здійснено теоретико-методологічний аналіз підходів до визначення консолідації. Зʼясовано соціально-психологічні особливості консолідації для політичних груп (ідеологічних та електоральних). Встановлено, що консолідація як характеристика групи не є уніфікацією інтересів та цілей, вона лише передбачає ідейне співпадіння (конʼюнкцію, парціальну єдність) між елементами політичної групи за найбільш значущими для них аспектами.Ґрунтуючись на методології діяльнісного, системного та структуралістського підходів, сформульовано соціально-психологічний зміст консолідації. Встановлено змістовні та структурні особливості консолідації політичних груп та розроблено теоретичну та емпіричну моделі. Зʼясовано типи консолідації політичних груп, що відбивають певну специфічність кожної з них. Встановлено типи консолідації за критерієм електоральної групи. У результаті проведення емпіричної частини дослідження побудовано загальну емпіричну модель консолідації, яка містить основні змістовні складники політичного консолідування, що є спільними для всіх політичних груп. Ключові слова: соціальні стосунки, довіра в групі, просоціальна поведінка, політична поведінка, політичні переконання, самоактуалізація, ідентичність, кооперація, мобілізація, інтеграція, ідеологія, ціннісні орієнтації.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
05 Соціальні та поведінкові науки , 053 Психологія
Бібліографічний опис
Кравченко С. І. Соціально-психологічні особливості консолідації політичних груп : дис. ... д-ра філософії : 053 Психологія / Кравченко Софія Ігорівна. - Київ, 2023. – 238 с.
Зібрання