Управління проектом створення сервісу для віртуального дизайну приміщення

Дата
2022
Автори
Ковальчин Марія
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
В рамках кваліфікованої роботи було проведено аналіз предметної галузі та аналіз 5 основних конкурентів. Показано результати аналізу методом 5 конкурентних сил Портера, SWOT – аналізу, STEP – аналізу, аналізу зовнішнього та внутрішнього середовища. Проведено інвестиційні дослідження проєкту: наведено основні припущення щодо моделювання економічної моделі проєкту, проаналізовано витрати проєкту, доходи та прибуток проєкту, рух грошових активів, виплати по кредиту. Побудовано дерево причин та налідків, логіко-структурну схему та дерево цілей.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
12 Інформаційні технології , 122 Комп’ютерні науки
Бібліографічний опис
Ковальчин М. Управління проектом створення сервісу для віртуального дизайну приміщення : кваліфікаційна робота магістра : 122 Комп’ютерні науки / Ковальчин Марія. – Київ, 2022. – 107 с.