Математичне моделювання динаміки товстих пружних плит

Дата
2022
Автори
Стоян Артем Олександрович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
В роботі було оглянуто загальні відомості з теорії пружності зокрема, теорію плит Кірхгофа-Лява. Вивчено методи моделювання фізичних процесів та їх адаптацію для моделювання поля динамічних відхилень товстої пружної плити. Для часткової задачі моделювання динаміки товстої пружної плити – у випадку нехтування товщиною та перетворенню плити на мембрану, побудовано та апробовано методи моделювання динаміки цієї часткової задачі. Розроблено два варіанти програмного забезпечення для перевірки моделей.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
11 Математика та статистика , 113 Прикладна математика
Бібліографічний опис
Стоян А. О. Математичне моделювання динаміки товстих пружних плит : кваліфікаційна робота … бакалавра : 113 Прикладна математика / Стоян Арсен Олександрович.– Київ, 2022. – 73 с.