Управління проєктом створення освітньої інформаційної платформи інвестиційного характеру

Дата
2022
Автори
Шевченко Діана Олександрівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
В рамках кваліфікаційної роботи було проведено аналіз конкуренції за методом 5 сил Портера, SWOT-аналіз, SТЕР-аналізу, аналізу внутрішнього та зовнішнього середовища. Побудовано економічну модель проєкту, визначено «економічну вигоду від інвестиційних вкладень. Зроблено опис життєвого циклу проекту, організаційної структури проекту, побудовано дерево проблем та цілей, а також логіко-структурну схему. Визначено проектні альтернативи, оцінено та визначено найкращі альтернативи. Описано мету, цілі та продукт проєкту. Розроблено життєвий цикл проєкту, який складається з 6 основних фаз - виявлення вимог, написання ТЗ, проведення закупівель, розробка, запуск та закриття проєкту. Визначено основні віхи проєкту: початок проєкту, початок розробки, завершення розробки, завершення проєкту. Побудовано ієрархічну структуру робіт, яка складається з трьох основних компонентів - управління проектом, розробка та завершення проєкту. Кожна з цих складових має свої етапи, які в свою чергу містять роботи, які необхідно зробити для реалізації проєкту. Побудовано організаційну структуру команди, яка виконуватиме проєкт.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
12 Інформаційні технології , 122 Комп’ютерні науки
Бібліографічний опис
Шевченко Д. О. Управління проєктом створення освітньої інформаційної платформи інвестиційного характеру : кваліфікаційна робота магістра : 122 Комп’ютерні науки / Шевченко Діана Олександрівна. - Київ, 2022. - 87 с.