Управління проєктом створення корпоративного сайту для розвитку електронної комерції ІТ компнії

Дата
2022
Автори
Бойчас Вікторія
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
В даній роботі були проведені та описані результати SWOT та PEST аналізів, проведені меркетингові дослідження та аналізи за методом 5 сил Портера. Проведено обґунтування концептуальної сутності проєкту: інвестиційні дослідження, побудовано дерево проблем та цілей. Розроблено життєвий цикл проєкту та ієрархічну структуру робіт. Створено організаційну структуру та склад команди проєкту. Зроблене календарне планування з використанням сітьової діаграми та діаграми Ганта. Проведено планування ресурсів. А також проведено управління змінами, ризиками, якістю, закупівлями та зацікавленими сторонами. Використано інформаційні технології для побудови графової моделі бази даних та написання коду сайту.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
12 Інформаційні технології , 122 Комп’ютерні науки
Бібліографічний опис
Бойчас В. Управління проєктом створення корпоративного сайту для розвитку електронної комерції ІТ компнії : кваліфікаційна робота магістра : 122 Комп’ютерні науки / Вікторія Бойчас. - Київ, 2022. - 101 с.