Диференціальна модель грошових накопичень сімей з неповно-визначеними початково-крайовими умовами

Дата
2022
Автори
Корчевський Владислав Богданович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У даній кваліфікаційній роботі розглянуто питання побудови розв’язку параболічного рівняння, яке описує динаміку щільності грошових накопичень множини сімей з неповністю визначеною початковою умовою та нульовими крайовими умовами. Розглянуто модель грошових накопичень у вигляді задачі Коші для звичайного диференціального рівняння першого порядку. Також розглянуто стохастичну диференціальну модель, де неочікувані доходи враховуються у вигляді диференціалу випадкової величини з відомим розподілом, розроблено алгоритм чисельної реалізації параболічної моделі щільності множини сімей на відрізку грошових накопичень.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
11 Математика та статистика , 113 Прикладна математика
Бібліографічний опис
Корчевський В. Диференціальна модель грошових накопичень сімей з неповно-визначеними початково-крайовими умовами : кваліфікаційна робота … бакалавра : 113 Прикладна математика / Корчевський Владислав Богданович.– Київ, 2022. – 36 с.