Аспекти розробки інтелектуальної інформаційної системи для оцінки вартості акцій фондового ринку на прикладі ринку цінних паперів США

Дата
2022
Автори
Пілавов Костянтин
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
В кваліфікаційній роботі було досліджено основні принципи побудови та види інформаційних систем, а також труднощі які виникають під час їх розробки, серед яких недостатня кількість інформації ( тренування нейронних мереж потребує значної кількості добре-розподілених даних). Для розв’язання практичної задачі було запропоновано інформаційну систему побудовану на основі двох нейронних моделей LSTM та FbProphet. Запропонована система використовує декілька публічних датасетів з ринку цінних паперів США, проте це не єдиний ринок на якому дана система може бути використана. Датасет що досліджувався, містить в собі набір даних про коливання (відкриття, закриття, максимум, мінімум) цін конкретної акції за кожен день.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
12 Інформаційні технології , 124 Системний аналіз
Бібліографічний опис
Пілавов К. Аспекти розробки інтелектуальної інформаційної системи для оцінки вартості акцій фондового ринку на прикладі ринку цінних паперів США : кваліфікаційна робота … бакалавра : 124 Системний аналіз / Пілавов Костянтин. – Київ, 2022. – 65 с.