Визначення напрямку оберту голови людини за зображенням у 3D

Дата
2022
Автори
Сайтарли Олексій Юрійович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У ході дослідження показана ефективність використання методу дистиляції знань, який застосовано до задачі знаходження напрямку облич на зображенні. Доведена можливість створення швидкого рішення поставленої задачі, яке б змогло ефективно працювати навіть без використання GPU або інших прискорювачів.У роботі було створено систему, що дозволяє знаходити обличчя та їх напрямок за зображенням. В результаті аналізу було запропоновано поєднати два рішення, а саме MTCNN та 6DRepNet. Оскільки MTCNN дозволяє швидко і точно знаходити обличчя, було прийнято рішення розширити його функціонал таким чином, щоб він додатково знаходив напрямок обличчя. Це було зроблено шляхом заміни однієї з нейронних мереж методу MTCNN, а саме O-Net на мережу FPNet. Для тренування FPNet був застосований метод дистиляції знань. При цьому мережею вчителем була 6DRepNet. Були проаналізовані існуючі датасети з обличчями, визначені їх переваги та недоліки. В решті решт для тренування мережі було обрано датасет з великою кількістю різноманітних лиць CelebA.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
12 Інформаційні технології , 122 Комп’ютерні науки
Бібліографічний опис
Сайтарли О. Ю. Визначення напрямку оберту голови людини за зображенням у 3D : кваліфікаційна робота … бакалавра : 122 Комп’ютерні науки / Сайтарли Олексій Юрійович. – Київ, 2022. – 41 с.