Реалізація веб-застосунку для вивчення англійської мови, використовуючи хмарну базу даних Firebase

Дата
2022
Автори
Фенз Таїсія
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У кваліфікаційній роботі було підібрано та проаналізовано сучасні Frontend технології, на основі яких було розроблено веб-застосунок. Серед основних технологій – HTML, SASS, TypeScript, фреймворк Angular, бібліотеки RxJS та Angular Material. Також було проаналізовано можливості та переваги, які надає платформа Google Firebase. В результаті огляду, у проекті було використано один із найпотужніших засобів Firebase – базу даних реального часу, Realtime Firebase DB. Було проаналізовано та враховано переваги відомих аналогічних додатків для вивчення англійської мови. На основі отриманих даних, створено концепцію застосунку, описано сторінки, наміри, їх алгоритми для усіх акторів додатку та розроблено модель вмісту інтерфейсу користувача. У результаті створених моделей, вдалося безперешкодно реалізувати веб-застосунок «EasyEnglish». Також, для спрощення процесу розробки та кращого розуміння сценаріїв застосунку, їх було описано за допомогою мереж Петрі.
Ключові слова: Angular, Firebase, Realtime DB, «EasyEnglish», мережа Петрі.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
12 Інформаційні технології , 121 Інженерія програмного забезпечення
Бібліографічний опис
Фенз Т. Реалізація веб-застосунку для вивчення англійської мови, використовуючи хмарну базу даних Firebase : кваліфікаційна робота … бакалавра : 121 Інженерія програмного забезпечення / Фенз Таїсія.– Київ, 2022. – 45 с.