Аналіз та розробка методів машинного навчання для вирішення задач фінансової математики застосування

Дата
2022
Автори
Кравченко Ярослав Сергійович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
За результатами виконаної роботи, були досліджені та описані класичні та гібридні методи аналізу ЧР. Проведений порівняльний аналіз архітектури RNN-подібних моделей, а також розглянуті особливості моделі N-BEATS, яка використовує елементи DNN. Були спроектовані та натреновані відповідні моделі; проведено тестування та обчислення ключових метрик для визначення ефективності кожної з них. За результатами емпіричних досліджень, визначена найбільш ефективна NN для успішного вирішення поставленого завдання – GRU. Окреслені перспективи для подальшого дослідження в сфері фінансової математики з урахуванням отриманих результатів. Розглянуті способи обробки часових рядів є найбільш актуальними та широко розповсюдженими, а також легко розширюваними.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
12 Інформаційні технології , 122 Комп’ютерні науки
Бібліографічний опис
Кравченко Я. С. Аналіз та розробка методів машинного навчання для вирішення задач фінансової математики застосування : кваліфікаційна робота … бакалавра : 122 Комп’ютерні науки / Кравченко Ярослав Сергійович. – Київ, 2022. – 48 с.