Аналіз математичних моделей поширення інформації в соціумі

Дата
2022
Автори
Мірошніченко Карина Олегівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
В ході виконання дослідження, для моделей поширення інформації із спеціальним вибором функції зовнішньої дії та стаціонарними параметрами наведено алгоритми знаходження прогнозних оцінок: усередненої оптимальної середньоквадратичної прогнозної оцінки та гарантованої прогнозної оцінки. Представлено приклад знаходження усередненої оптимальної середньоквадратичної прогнозної оцінки для випадку розповсюдження одного виду інформації. Результати числового експерименту дозволяють зробити висновок про практичну важливість даного підходу. Наведено алгоритми знаходження оптимальних оцінок нестаціонарних параметрів нелінійних різницевих рівнянь, що містять завади. Також наведено приклад знаходження оптимальної оцінки параметрів. Представлено результати чисельних експериментів для задачі оцінки параметрів математичної моделі поширення одного виду інформації в соціумі, які дозволяють зробити висновок про практичну важливість даного підходу.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
12 Інформаційні технології , 124 Системний аналіз
Бібліографічний опис
Мірошниченко К. О. Аналіз математичних моделей поширення інформації в соціумі : кваліфікаційна робота … бакалавра : 124 Системний аналіз / Мірошниченко Карина Олегівна. – Київ, 2022. – 65 с.