Дослідження підходів машинного навчання синтезу мови

Дата
2022
Автори
Кузьмяк Анна Юріївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
В рамках даної роботи були досліджені основні підходи до вирішення задач нормалізації, обробки текстів, синтезу спектрограм та розглянуті вокодери. Були проаналізовані переваги та недоліки відомих архітектур акустичних моделей та вокодерів. Наведено сучасний стан розробки систем синтезу мовлення, відкриті задачі та проблеми. Системи синтезу мови пройшли шлях від конкатенативного підходу та умовного алгоритму Гріффіна-Ліма до використання великої кількості нейронних мереж на всіх етапах синтезу. В процесі порівняння та аналізу систем було визначено, що кожен підхід має свої позитивні та негативні сторони, і вибір архітектури багато в чому залежить від наявних ресурсів, часу, об’єму набору даних, мови синтезу, сфери застосування, але без сумнівів можна сказати, що системи синтезу мови постійно проходять оптимізацію по різним параметрам, покращуються та адаптуються до нових задач.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
12 Інформаційні технології , 122 Комп’ютерні науки
Бібліографічний опис
Кузьмяк А. Ю. Дослідження підходів машинного навчання синтезу мови : кваліфікаційна робота … бакалавра : 122 Комп’ютерні науки / Кузьмяк Анна Юріївна. - Київ, 2022. – 40 с.