Управління якістю добору персоналу як чинник ефективного функціонування державної служби в сучасній Україні

Дата
2023
Автори
Боровська Анастасія Володимирівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У дисертації здійснено обґрунтування теоретико-методичних засад управління якістю добору персоналу на державну службу та розроблено практичні рекомендації щодо їх удосконалення в контексті забезпечення ефективного функціонування державної служби в сучасній Україні. У дисертаційній роботі вперше розроблено та обґрунтовано комплексний механізм управління якістю добору персоналу на державну службу в Україні з виокремленням таких складових блоків, як: а) сутнісно-цільовий блок, що представлений метою, цілями, завданнями, роллю, принципами та функціями управління якістю добору персоналу на державну службу, які репрезентують інноваційно-якісні зрушення у сфері державної служби; б) суб’єктно-об’єктно-предметний блок; в) технолого-організаційний блок, у межах якого визначаються технології управління якістю добору персоналу на державну службу з інкорпоруванням змісту оперативних засобів впливу, що забезпечують цілеспрямовані дії згідно з модернізаційними стратегіями в системі публічного управління та пріоритетами сталого розвитку; г) блок, що репрезентує уніфіковані механізми управління якістю добору персоналу на державну службу. Ключові слова: державна служба, державні службовці, добір персоналу, кадровий потенціал державної служби, кадровий резерв, кадри, людські ресурси, персонал, публічне управління, управління людськими ресурсами (HRM), управління якістю, управління якістю добору персоналу на державну службу, якість.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
28 Публічне управління та адміністрування , 281 Публічне управління та адміністрування
Бібліографічний опис
Боровська А. В. Управління якістю добору персоналу як чинник ефективного функціонування державної служби в сучасній Україні : дис. … д-ра філософії : 281 Публічне управління та адміністрування / Боровська Анастасія Володимирівна. - Київ, 2023. - 238 с.
Зібрання