Особливості реалізації прав осіб з інвалідністю у сфері трудових відносин

Дата
2023
Автори
Дяченко Ольга Андріївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Дисертаційна робота є науковим дослідженням, яке присвячене з’ясуванню природи і розкриттю сутності реалізації прав осіб з інвалідністю у сфері трудових відносин, а також виробленню конкретних пропозицій, спрямованих на їх належне законодавче забезпечення. Окрема увага в дисертаційному дослідженні присвячується з’ясуванню перспектив удосконалення правового механізму реалізації прав осіб з інвалідністю у сфері трудових відносин в Україні, враховуючи євро інтеграційні завдання нашої держави. Вивчення актуального стану правового регулювання реалізації прав осіб з інвалідністю у сфері трудових відносин у Європейському Союзі дає підстави стверджувати про необхідність внесення ряду змін до чинного законодавства України з метою наближення його до стандартів ЄС та найкращої практики держав членів ЄС. Зокрема потрібно: поперше, розробити стратегію розширення можливостей реалізації прав осіб з інвалідністю у сфері праці за допомогою вебпростору; подруге, впровадити концепцію помірного тлумачення дискримінації за ознакою інвалідності та розумного пристосування (згідно з рішенням Суду ЄС 2006 р. № C13/05); потретє, поширити заходи недискримінації за ознакою інвалідності та захисту права особи з інвалідністю на реалізацію прав у сфері трудових відносин на асоційованих (споріднених) з особами з інвалідністю суб’єктів (згідно з рішенням Суду ЄС 2008 р. № C303/ 06); почетверте, покласти на роботодавців обов’язки щодо сприяння навчанню осіб з інвалідністю, що враховує їх особливі потреби в сфері праці, забезпечення доступності програмного забезпечення на робочому місці особи з інвалідністю, передбачення в штаті працівників посади референта з питань прав осіб з інвалідністю тощо.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
08 Право , 081 Право
Бібліографічний опис
Дяченко О. А. Особливості реалізації прав осіб з інвалідністю у сфері трудових відносин : дис. … д-ра філософії : 081 – право / Дяченко Ольга Андріївна. - Київ, 2023. - 250 с.
Зібрання