Позиціонування українських виробників кави на міжнародних ринках в умовах інтенсифікації конкуренції

Дата
2022
Автори
Митько Вероніка Андріївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Проведений критичний аналіз підходів зарубіжних та вітчизняних авторів до трактування поняття «позиціонування» став підґрунтям для формулювання авторського визначення поняття «позиціонування» як процесу формування унікального, легко ідентифікованого ринкового іміджу товару / бренду / компанії шляхом аналізу потреб цільової аудиторії, сегментації та акцентування відповідних атрибутів для досягнення бажаного рівня лояльності та отримання стійких ринкових переваг. На основі дослідження ринкового та культурного середовища кавових ринків Південної Кореї та Польщі визначені загрози і можливості для українських виробників кави. За зваженими результатами оцінки макросередовища, було виявлено, що і Польща, і Південна Корея є перспективними країнами для експорту кави.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
05 Соціальні та поведінкові науки , 051 Економіка
Бібліографічний опис
Митько В. А. Позиціонування українських виробників кави на міжнародних ринках в умовах інтенсифікації конкуренції : кваліфікаційна магістерська робота : 051 Економіка / Митько Вероніка Андріївна. - Київ, 2022. - 155 с.