Розробка алгоритмiв сегментацiї рукописних табличних структур

Дата
2021
Автори
Чернега Анастасiя Олександрiвна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Виконано загальний огляд систем розпiзнавання математичних рукописних виразiв, проаналiзовано вимоги для модуля сегментацiї матриць, проаналiзовано iснуючi методи сегментацiї, якi можна взяти за основу розроблюваних методiв, проведено спостереження i аналiз можливих варiантiв написання матриць, розроблено програмнi модулi для проведення сегментацiї математичних матриць, розроблено програму для тестування ефективностi методiв сегментацiї матриць, проведено експериментальну перевiрку запропонованих методiв, проведено iнтеграцiю методiв у систему розпiзнавання.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
12 Інформаційні технології , 122 Комп’ютерні науки
Бібліографічний опис
Чернега А. О. Розробка алгоритмiв сегментацiї рукописних табличних структур : дипломна робота ... магiстра : 122 Комп’ютернi науки / Чернега Анастасiя Олександрiвна. - Київ, 2021. - 52 с.