Публічна політика з розвитку мов національних меншин: порівняльний аналіз досвіду республіки Польща та України

Дата
2022
Автори
Бондар Володимир Тимофійович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
The relevance of the topic of Thesis’s is due to the reaction of the world community to the updating of the rights of nationalities, the adoption in 2019 by the UN GC the Resolution, according to which the period of 2022 − 2032 years is defined as the «International Decade of Indigenous Peoples». In Ukraine, among distinguishing measures of improving the conceptual approaches of State regulation, the Constituent International Summit of the Crimean Platform and the creation of an online platform the «National Corps of the Crimean Tatar Language», adoption of the Law «On the indigenous peoples of Ukraine», approval the «Concept of development and popularization», approval of the National Human Rights Strategy and the National Strategy for Promoting Civil Society Development in Ukraine for 2021 - 2026. These activities are evidenced, that public policy in regulation the ethnic environment as a whole and the development of nationalities in particular, continues to remain an important area.
Актуальність теми дисертаційного дослідження зумовлена реакцією світової спільноти на актуалізацію прав національностей, прийняття ГА ООН у 2019 р. резолюції, згідно з якою період 2022 – 2032 роки визначено як «Міжнародне десятиліття корінних народів». В Україні відмітними заходами з удосконалення концептуальних підходів державного регулювання стало проведення установчого міжнародного саміту Кримської платформи й створення онлайн-платформи «Національний корпус кримськотатарської мови», прийняття закону «Про корінні народи України», схвалення «Концепції розвитку та популяризації кримськотатарської мови на період до 2032 р.», затвердження Національної стратегії у сфері прав людини й Національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2021 – 2026 роки. Це засвідчує, що публічна політика з регулювання етнічного середовища у цілому і розвитку мов національностей зокрема продовжує залишатися важливою сферою.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
28 Публічне управління та адміністрування , 281 Публічне управління та адміністрування
Бібліографічний опис
Бондар В. Т. Публічна політика з розвитку мов національних меншин: порівняльний аналіз досвіду республіки Польща та України : дис. … д-ра філософії : 281 Публічне управління та адміністрування / Бондар Володимир Тимофійович. - Київ, 2022. - 244 с.
Зібрання