Роль ціннісних орієнтацій в процесі реалізації громадянського суспільства в Україні та Нігерії ( на прикладі аналізу WVS )

Дата
2021
Автори
Петренко Наталія Ігорівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
В даній роботі здійснено спробу аналізу щодо особливостей розвитку громадянського суспільства в кардинально різних суспільствах, виходячи із контексту впливу цінностей на цей процес. Було проведено ретроспективу розвитку поняття в соціально-філософському науковому доробку щодо поняття громадянське суспільство. У роботі визначено, що в межах соціологічної теорії громадянське суспільство визначається певним феноменом, що характеризується проявом активізму, самоорганізації, направленості у вирішенні поставлених проблем, опосередкованою участю в політиці серед різних організацій та спільнот, які мають високий рівень продуктивності вирішення питань, комплекс ціннісних установок в яких домінують горизонтальні зв'язки. Для того аби перевірити і порівняти процеси розвитку громадянського суспільства в різних країна, в яких даний феномен перебуває на стадії розвитку було взято Україну та Нігерію. Країни, які не пов’язані між собою ні політичним, ні соціокультурним простором. Основою для емпіричної бази дослідження був Всесвітній огляд цінностей, що представляє собою масштабне стандартизоване дослідження, що проводиться більше ніж в сотні країн світу. На основі відношень, цінностей та поглядів, що стосуються довіри, відкритості, соціально-політичної активності та участі громадян в житті суспільства здійснено порівняння цих двох країн.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
05 Соціальні та поведінкові науки , 054 Соціологія
Бібліографічний опис
Петренко Н. І. Роль ціннісних орієнтацій в процесі реалізації громадянського суспільства в Україні та Нігерії ( на прикладі аналізу WVS) : кваліфікаційна робота : 054 Соціологія / Петренко Наталія Ігорівна. - Київ, 2021. - 56 с