Підходи до вивчення важкодоступних груп респондентів на прикладі ЛГБТ-спільноти

Дата
2021
Автори
Устімова Тетяна Євгенівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У ході виконання роботи було проаналізувано досвід соціологічних досліджень важкодоступних груп респондентів із застосуванням сучасних підходів до формування вибірки та узагальнено ключові переваги та недоліки в процесі характеристик різних типів вибірок в соціологічній науці. Систематизовано та переосмислено досвід зарубіжних і вітчизняних вчених у вивченні гомосексуальності з метою подальшої розробки теоретико-методологічних і методичних основ дослідження цієї проблеми. У роботі розглядаються проблеми, а також методологічні питання, пов’язані з проведенням досліджень ЛГБТ- популяцій та субпопуляцій, розглядаються проблеми, що пов’язані з проведенням досліджень ЛГБТ-популяцій та субпопуляцій.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
05 Соціальні та поведінкові науки , 054 Соціологія
Бібліографічний опис
Устімова Т. Є. Підходи до вивчення важкодоступних груп респондентів на прикладі ЛГБТ-спільноти : кваліфікаційна робота : 054 Соціологія / Устімова Тетяна Євгенівна. - Київ, 2021. - 71 с.