Інтернет-комунікація як засіб формування ціннисних орієнтацій студенства

Дата
2021
Автори
Сердюк Єлизавета Володимирівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
На основі результатів соціологічних досліджень у роботі визначено особливості споживання студентами інформації із джерел інформації,особливості цінностей та характеристики ціннісної орієнтації студентської молоді.Таким чином, виявилося, що студенти майже завжди перебувають в інформаційному полі, більшу частину якого займає Інтернет. Використання засобів масової інформації допомагає студентам у навчанні та є важливою частиною дозвілля та розваг. Однак інформація не завжди заповнює та задовольняє респондентів. Ціннісні орієнтації молоді включають також матеріальні цінності. Варто також зазначити, що значення соціальної включеності студентів у життя країни та професійних цінностей зростає. Студентам важливо знайти щось нове, розслаблення, соціальні та соціальні взаємодії, спілкування та матеріальний добробут. Провіедено порівняльний аналіз, та виявилено негативні та позитивні риси ціннісних орієнтацій студентів, які розвиваються внаслідок тривалості споживання інформації з медіаджерел. Виявлені характеристики стосуються різних сфер студентського життя.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
05 Соціальні та поведінкові науки , 054 Соціологія
Бібліографічний опис
Сердюк Є. В. Інтернет-комунікація як засіб формування ціннисних орієнтацій студенства : кваліфікаційна робота : 054 Соціологія / Сердюк Єлизавета Володимирівна. - Київ, 2021. - 51 с.