Оцінка рівня надійності інструментарію для вимірювання якості надання освітніх послуг

Дата
2021
Автори
Клименко Станіслав Віталійович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У межах даної роботи були розглянуті теоретико-методологічні особливості поняття якості соціологічної інформації, особливості її досягнення та перевірки. Також було проаналізовано основні теоретично-методологічні особливості понять валідність та надійність. Валідність - міра відповідності методів, інструментів та результатів дослідження щодо його завдання. Валідність соціологічного дослідження повинна бути забезпечена ще на етапі розробки теоретичної моделі досліджуваного явища. У межах даної роботи було розглянуто особливості поняття надійності в соціологічному дослідженні. Поняття надійності в соціологічному дослідженні розглядається зі сторони двох аспектів: як загальна характеристика всіх етапів та елементів дослідження, так і як конкретна характеристика вимірювального інструменту. Також було розглянуто особливості методів перевірки надійності вимірювальних інструментів. Основними вимірами, які застосовуються при оцінці надійності вимірювальних інструментів є часова стабільність (ретест), відповідності інструменту можливим паралельним формам, внутрішня узгодженість змісту. У основу коефіцієнтів надійності ретестової надійності, методу паралельних форм, внутрішньої узгодженості змісту лежить такий статистичний критерій, як кореляція.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
05 Соціальні та поведінкові науки , 054 Соціологія
Бібліографічний опис
Клименко С. В. Оцінка рівня надійності інструментарію для вимірювання якості надання освітніх послуг : кваліфікаційна робота бакалавра : 054 Соціологія / Клименко Станіслав Віталійович. - Київ, 2021. - 87 с.