Система розпізнавання жестів рук для управління інтерфейсом вебзастосунку

Дата
2022
Автори
Стукан Катерина Олегівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
В ході виконання даної випускної кваліфікаційної роботи було спроектовано та реалізовано два варіанти системи розпізнавання жестів, які використовують різні підходи. В результаті тестування та порівняння створених систем було визначено, що найефективнішою, простішою та легшою в реалізації є система, яка розпізнає жести за ключовими точками, отриманими системою відстеження рук. Дослідивши предметну область, а саме розвиток систем управління інтерфейсами, сучасні технології для жестового управління інтерфейсами та основні алгоритми глибинного навчання для розпізнавання об’єктів та рухів, було підібрано найкращі рішення для реалізації системи розпізнавання жестів саме для управління вебзастосунками, враховуючи особливості та обмеження середовища у якому вони працюють.Обрані такі моделі нейронних мереж та інструменти програмування, які які зможуть забезпечити стабільну роботу, швидке реагування та коректність роботи системи у випадку її впровадження до вебзастосунку. Також були створені допоміжні програмні модулі, наприклад, модуль для збору даних та модуль для тестування системи у реальному часі. Одною з ідей вдосконалення створеної системи є розробка у майбутньому графічного інтерфейсу для створення системи розпізнавання таких жестів, які потрібні конкретному користувачу чи проекту, без необхідності взаємодії з кодом програми.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
12 Інформаційні технології , 122 Комп’ютерні науки
Бібліографічний опис
Cтукан К. О. Система розпізнавання жестів рук для управління інтерфейсом вебзастосунку : випускна кваліфікаційна робота бакалавра : 122 Комп’ютерні науки / Cтукан Катерина Олегівна. - Київ, 2022. – 80 с.