Програмний модуль визначення емоційного забарвлення коментарів у соціальних мережах

Дата
2022
Автори
Пономарьова Даріна Андріївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У роботі досліджено методи обробки природної мови, розглянуто нейроні мережі, засновані на архітектурі трансформерів, розроблено програмний модуль, що реалізує багатомітковий сентиментальний аналіз для оцінки тональності тексту, і може набути широкого застосування як у визначенні статистики емоцій та ставлення групи людей до певної новини, події або звичайного авторського допису, так і впровадження в більш складні моніторингові системи. Було описано загальні теоретичні відомості досліджуваних методів та алгоритмів, а саме: бінарної класифікації, класифікації тексту та сентиментального аналізу. Також було наведено причини актуальності проблеми класифікації текстових даних, яка з розвитком Інтернету буде лише зростати, було представлено узагальнений вигляд програмного модулю, що розробляється та визначено його функціональні та функціональні вимоги. У роботі було розглянуто особливості архітектури програмного модуля, побудовано та описано дерево функцій, діаграму діяльності та загальний вигляд основних модулів програми, що розробляється,також було розглянуто нейронну мережу BERT, що застосовується для вирішення поставленої задачі, та описано архітектуру трансформерів, на якій дана мережа базується. Було обґрунтовано вибір програмного середовища, описано тренувальний набір даних, продемонстровано вигляд створеного інтерфейсу модуля та блоки коду, що відповідають за основні функції роботи програми: обробки та кодування текстових даних, класу моделі нейронної мережі та алгоритму її оптимізації. Також було проведено оцінку результатів та продемонстровано приклади роботи програмного модуля.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
12 Інформаційні технології , 122 Комп’ютерні науки
Бібліографічний опис
Пономарьова Д. А. Програмний модуль визначення емоційного забарвлення коментарів у соціальних мережах : випускна кваліфікаційна робота бакалавра : 122 Комп’ютерні науки / Пономарьова Даріна Андріївна. - Київ, 2022. – 69 с.