Система підтримки прийняття рішень при кредитуванні

Дата
2022
Автори
Іваніна Сава Олександрович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У ході виконання роботи було наведено означення кредитоспроможності і виявлено, що оцінка кредитоспроможності позичальника є одним з ключових факторів для зниження ризиків при кредитуванні. Були розглянуті основні існуючі методи для оцінки кредитоспроможності і виявлені їх переваги та недоліки. Було доведено, що оцінка кредитоспроможності за допомогою скорингових технологій є потужним інструментарієм кредитного ризик-менеджементу, що дозволить значно знизити ризики банківської або фінансової установи при наданні кредитів. Також були розглянуті основні методи реалізації моделі кредитного скорингу. Для розробки моделі були обрані основні алгоритми машинного навчання для задачі класифікації. Було описано суть кожного з алгоритмів машинного навчання та наведено основні переваги та недоліки кожного з них. Також були розглянуті основні метрики для оцінювання точності моделі, побудованої на обраних методах. Було обґрунтовано та прийняте рішення використовувати мову програмування Python як основний програмний засіб для реалізації моделі кредитного скорингу. Був описаний процес розробки системи підтримки прийняття рішень при кредитуванні. Був проведений етап збору, аналізу та попередньої обробки даних на якому були описані та оброблені вхідні дані перед процесом навчання моделі. Також був проведений процес навчання моделей на методах машинного навчання для вирішення задачі класифікації, які були описані у другому розділі. При аналізі результатів роботи моделей навчених за різними методами машинного навчання було виявлено, що метод випадкового лісу виявився найбільш ефективним на обраних даних серед інших методів у даній задачі.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
12 Інформаційні технології , 122 Комп’ютерні науки
Бібліографічний опис
Іванін С. О. Система підтримки прийняття рішень при кредитуванні : випускна кваліфікаційна робота бакалавра : 122 Комп’ютерні науки / Іваніна Сава Олександрович. - Київ, 2022. – 88 с.