Система підтримки прийняття рішень дослідження маніпулювання вибором у задачах багатокритеріальної оптимізації

Дата
2022
Автори
Кармелюк Тимофій Ігорович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Робота включає базові основи теорії прийняття рішень, зокрема моделі та методи багатокритеріального прийняття рішень, прийняття рішень в умовах невизначеності та конфлікту, прийняття рішень в умовах нечіткої інформації. Розглянуто проблеми маніпулювання вибором варіантів рішень у ситуаціях експертного оцінювання. Здійснено ознайомлення з основними результатами, теоретичними положеннями та основними застосуваннями моделей та методів прийняття рішень в умовах визначеності, невизначеності та ризику, в умовах конфлікту та нечіткої інформації. Наведено описання задачі експертного оцінювання у вигляді кортежу, на основі якого досліджено можливості маніпулювання вибором. Особливу увагу приділено задачам багатокритеріальної оптимізації (ЗБКО). Описано постановку ЗБКО з акцентом на її складові та евристики, які можуть бути використані для маніпулювання. Запропоновано класифікацію задач маніпулювання вибором в ситуаціях експертного оцінювання, які формалізуються у класі багатокритеріальних оптимізаційних задач.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
12 Інформаційні технології , 122 Комп’ютерні науки
Бібліографічний опис
Кармелюк Т. І. Система підтримки прийняття рішень дослідження маніпулювання вибором у задачах багатокритеріальної оптимізації : випускна кваліфікаційна робота бакалавра : 122 Комп’ютерні науки / Кармелюк Тимофій Ігорович. - Київ, 2022. – 83 с.