Система визначення оцінки наукової події в контексті інтересів організації

Дата
2022
Автори
Бережний Дмитро Андрійович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У результаті виконання дипломного проекту було розроблено систему визначення оцінки наукової події в контексті інтересів організації. Створена система дозволяє відслідковувати події, участь в яких приймали викладачі факультету та обраховувати вагу наукової події. Під час роботи над дипломним проектом було проведено аналітичний огляд наукометричих баз та метрик, за якими проводиться оцінка наукових матеріалів, сформована математична модель для обрахунку ваги наукової події. У ході проектування розробки програми були створені діаграма різних типів. У якості інструментів розробки програми було обрано мова програмування Python, середовище програмування Jupyter Notebook та бібліотеки BeautifulSoup, PyPDF2, Tkinter. Для взаємодії користувачів із системою визначення оцінки наукової події в контексті інтересів організації було створено гнучкий інтерфейс, який коректно та зручно виводить результати роботи програми.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
122 Комп’ютерні науки , 12 Інформаційні технології
Бібліографічний опис
Бережний Д.А. Система визначення оцінки наукової події в контексті інтересів організації : випускна кваліфікаційна робота бакалавра : 122 Комп’ютерні науки / Бережний Дмитро Андрійович. - Київ, 2022. – 71 с