Розробка системи аналізу даних датчиків IoT комерційної будівлі та інтеграція у Blockchain технологію

Дата
2022
Автори
Бутенко Костянтин
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Проаналізовано більше 20 аналогів системи, включаючи як системи, які використовують Blockchain, так і ті, що не використовують. Проведено аналіз основних типів існуючих датчиків IoT та описано основні принципи роботи кожного з них. Досліджено та проаналізовано нормативні документи, які описують вимоги до використання та створення комерційних приміщень/будівель. Вивчено питання аналітики даних безпосередньо у IoT системах та методи аналізу таких даних. У результаті виконання дослідження, спроектовано та створено IoT систему збереження та аналізу даних, що генерують датчики IoT, з використанням технології Blockchain з ціллю їх наступного аналізу за допомогою візуалізації результатів на основі проаналізованих даних аналогів.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
12 Інформаційні технології , 126 Інформаційні системи та технології
Бібліографічний опис
Бутенко К. Розробка системи аналізу даних датчиків IoT комерційної будівлі та інтеграція у Blockchain технологію : кваліфікаційна робота бакалавра : 126 Інформаційні системи та технології / Костянтин Бутенко. - Київ, 2022. - 95 с.