Соціально-педагогічна профілактика кібербулінгу серед підлітків

Дата
2022
Автори
Суходольська Олена Сергіївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
На сьогодні, серед учнів загальноосвітніх навчальних закладів досить серйозною соціальною проблемою є кібербулінг. Науковці мають різні підходи до трактування поняття кібербулінгу. Узагальнюючи підходи, під поняттям кібербулінг ми розуміємо знущання, приниження, агресивні напади або загрозливі дії, що здійснюються однією особою або групою осіб із використанням інформаційно-комунікаційних засобів відносно іншої особи. Серед основних причин виникнення кібербулінгу виділяють: персональні (у нападників: схильність до агресії, схильність до використання образ, пригнічень, неврівноваженість; у жертв: чутливість, закомплексованість, боязкість, тривожність та пригніченість), соціальні (у нападників: самоствердження через образу іншого, низький рівень духовних цінностей; у жертв: соціальна ізольованість, спілкування переважно з дорослими, високий рівень духовних цінностей). Серед ключових особливостей прояву кібербулінгу у підлітковому середовищі є: наявність анонімності, швидкий доступ до інтернету, скритість. Виявити це явище в підлітковому середовищі досить складно, так як самі діти приховують наявність його в своєму житті.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
23 Соціальна робота , 231 Соціальна робота
Бібліографічний опис
Суходольська О. С. Соціально-педагогічна профілактика кібербулінгу серед підлітків : кваліфікаційна робота ... магістр : 231 Соціальна робота / Суходольська Олена Сергіївна. - Київ, 2022. - 71 с.