Особливості впливу особистісної тривожності на емоційний інтелект учнів

Дата
2021
Автори
Максименко Марина Ігорівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Ґрунтуючись на результатах теоретичного аналізу у роботі зроблено висновок, що емоційний інтелект — це психологічне утворення, що формується протягом життя людини під впливом багатьох факторів, і складається з чотирьох компонентів: точність оцінки та вираження емоцій, використання емоцій у розумовій діяльності, розуміння емоцій, управління емоціями. Різні вчені виділяють різні компоненти емоційного інтелекту. В даному дослідженні розглянута модель емоційного інтелекту Д. Люсіна, згідно з якою здатність до розуміння емоцій означає, що людина володіє наступними можливостями: може розпізнати емоцію, тобто встановити факт наявності емоційного переживання у себе або іншої людини; може ідентифікувати емоцію, тобто встановити, яку саме емоцію переживає вона сама або інша людина, і її назвати; розуміє причини, що сприяли виникненню цієї емоції, і наслідки, до яких вона може призвести. Здатність до управління емоціями означає можливість людини: контролювати інтенсивність емоцій (насамперед йдеться про здатність пригнічувати досить сильні емоції); контролювати зовнішні прояви емоцій, тобто експресію; при необхідності викликати ту чи іншу В ході проведення кореляційного аналізу було встановлено статистично значущі обернені зв’язки. Був виявлений кореляційний зв’язок між шкалою «Розуміння чужих емоцій (МП)» та шкалою «Страх самовираження». Також кореляційний зв’язок був виявлений між шкалою «Управління чужими емоціями (МУ)» та шкалами «Страх не відповідати очікуванням оточуючих» та «Проблеми і страхи у відношеннях з вчителями». Ще один обернений кореляційний зв’язок встановлено між шкалою «Контроль експресії (ВЕ)» та шкалою «Низька фізіологічна опірність стресу». Також обернені кореляційні зв’язки були виявлені між шкалою «Розуміння своїх емоцій (ВП)» та методикою «Тест тривожності Тейлора», шкалою особистісної тривожності Спілбергера та шкалою «Невротизм». В ході проведення регресійного аналізу була побудована регресійна модель, в якій на залежну змінну – «Загальний емоційний інтелект (ОЕІ)», має найбільший вплив змінна «Загальна тривожність у школі» та невеликий вплив має змінна «Особистісна тривожність Спілбергера». Отримані дані свідчать про те, що емоційний інтелект тісно пов’язаний з іншими компонентами емоційної сфери, зокрема з тривожністю.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
05 Соціальні та поведінкові науки , 053 Психологія
Бібліографічний опис
Максименко М. І. Особливості впливу особистісної тривожності на емоційний інтелект учнів : дипломна робота … бакалавра : 053 Психологія / Максименко Марина Ігорівна. - Київ, 2021. – 67 с.