Функції громадських екологічних організацій з розвитку екологічної культури їх послідовників

Дата
2021
Автори
Сорохтіна Марія Олександрівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Актуальність даної роботи полягає в утвердженні та розкритті значимості громадських природоохоронних організацій у розвитку екологічної культури українського суспільства у зв’язку з актуальною потребою подолання екологічної кризи. Раніше ще не було здійснено спроби повноцінно проаналізувати діяльність громадського сектору у сфері екології та екологічного менеджменту, який наразі є важливим суб’єктом розвитку екологічної культури населення. В результаті емпіричного дослідження із застосуванням чотирьох методик та питань власної анкети було встановлено, що більшість учасників та послідовників громадських екологічних організацій мають достатньо високий рівень сформованості екологічної культури, що включає розвинену екологічну свідомість, екологічно орієнтований світогляд та активну природоохоронну та розвивальну діяльність. Їм притаманний екоцентричний тип екологічної свідомості, що проявляється у стурбованості наявною екологічною ситуацією та актуальними екологічними проблемами, наявною компетентністю та мисленням, однак, при цьому, ще певною мірою наявна пріоритетність значимості практичної цінності природи. Можна констатувати, що найбільше громадські екологічні організації сприяють розвитку когнітивного, поведінкового та мотиваційного компонентів свідомості.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
23 Соціальна робота , 231 Соціальна робота
Бібліографічний опис
Сорохтіна М. О. Функції громадських екологічних організацій з розвитку екологічної культури їх послідовників : дипломна робота ... магістр : 231 Соціальна робота / Сорохтіна Марія Олександрівна. - Київ, 2021. - 135 с.