Медійні технології у виборчих кампаніях

Дата
2021
Автори
Данілова Анастасія
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У ході виконання роботи було з’ясовано теоретико-концептуальні засади дослідження медійних технологій у виборчих кампаніях. Виокремлено основні медіа технології у сучасному електоральному процесі. Розглянуто основні медіа-технології у виборчому процесі сучасної України. Сучасні виборчі технології мають комунікативно-менеджерський зміст, що полягає в різноманітті засобах масової комунікації, які використовуються задля досягнення такого впливу на електорат. Він програмується політтехнологами для конвертації його в голоси за певну політичну силу чи політика, які виступають замовниками даних послуг. З урахуванням того, що медіа-технології безпосередньо залежать від рівня технічного прогресу, і вони постійно оновлюються, ще дуже рано стверджувати, що нам відомо достатньо можливостей використання масмедіа у виборчих системах країн. У ході подальшої еволюції ЗМК значення та роль медіатехнологій у політичному процесі лише звеличуватимуться. Нині вони вже мають усі шанси стати домінуючими серед інших політичних технологій. Саме це може слугувати перспективою для подальших напрямів досліджень у сфері медіа-технологій.Сучасні електоральні медіа технології є досить складним феноменом, що доповнюється різноманітністю умов їх здійснення, типів контролю та широким спектром факторів впливу на їх реалізацію. Новітні технології впливають на електорат шляхом, що є відмінним від традиційних газет, журналів та книг. На перший план нині вже вийшли такі ЗМК як кіно, реклама, інтернет, ток-шоу, кліпи та подібні відео-сюжети, мультфільми, сатиричні серіали, навіть комікси; особлива увага приділена соціальним мережам. Саме вони стали основними ідеологами, які мають найбільший вплив на свідомість суспільства.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
05 Соціальні та поведінкові науки , 052 Політологія
Бібліографічний опис
Данілова А. Медійні технології у виборчих кампаніях : кваліфікаційна робота … бакалавра : 052 Політологія / Данілова Анастасія. - Київ, 2021. – 62 с.