Господарсько-правове регулювання складської діяльності в Україні

Дата
2016
Автори
Паракуда Ірина Вікторівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Дане дослідження проведено на основі існуючих правових норм, розгорнутого аналізу вихідних даних концептуального науково-теоретичного характеру, а також практики провадження складської діяльності суб’єктами господарювання – зберігачами. Головною метою є вирішення теоретичних та прикладних проблем господарсько-правового регулювання складської діяльності в Україні, а також правова характеристика господарських відносин, що виникають при здійсненні складського зберігання, вимог, що висуваються чинним законодавством до складів та/або їх утримувачів, вироблення рекомендацій щодо вдосконалення правового регулювання складської діяльності в Україні. Вперше в науці господарського права здійснено комплексне дослідження як теоретичних, так і прикладних проблем правового регулювання складської діяльності в Україні, шляхів їх вирішення. У роботі встановлено правові форми здійснення складської діяльності в Україні; виділено ознаки складської діяльності; запропоновано визначати складську діяльність, здійснювану складами загального користування, як таку господарську діяльність суб’єктів господарювання-зберігачів, предметом якої є надання професійних складських послуг з господарською метою (отримання прибутку та/або досягнення іншого соціально-економічного результату) учасникам господарських відносин в їхніх інтересах та за їх рахунок, що супроводжується обігом складських документів та веденням складського обліку; класифіковано складське зберігання; обґрунтовано впровадження в науковий обіг у сфері господарювання терміну «внутрішньогосподарська діяльність»; визначено основні вимоги до складів та/або зберігання товарів на складах: організаційні та статусоутворюючі; обґрунтовано неможливість визначення в сучасних умовах господарювання єдиного, уніфікованого поняття «склад», оскільки воно вживається у трьох значеннях: (а) як суб’єкт підприємницької діяльності, що має статус організації; (б) як спеціально облаштований об’єкт; (в) як спеціальний режим зберігання товарів. Визначено, що основними функціями складів з точки зору господарського права є: зберігально-охоронна, приймально-розподільча, накопичувальна та координаційна.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
08 Право , 081 Право
Бібліографічний опис
Паракуда І. В. Господарсько-правове регулювання складської діяльності в Україні : дис. ...канд. юрид. наук : 12.00.04 – господарське право; господарсько-процесуальне право / Паракуда Ірина Вікторівна. - Київ, 2016. – 279 с.
Зібрання