Повсякденне життя українських студентів 1981-2019 рр.

Дата
2021
Автори
Онодвалюк Діана Валентинівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У кваліфікаційній роботі розглянуто підходи до вивчення повсякдення українських студентів, проаналізовано побут, роль та місце студентської молоді у соціумі ЗВО, а також охарактеризовано особливі риси повсякденного життя молоді, співставлено різний досвід студентства 1980-2019 рр. У дослідженні висвітлено насамперед унікальну порівняльну характеристику студентства чотирьох десятиліть (1980-2019 рр.), адже практично не існує досліджень, присвячених обраному періоду, загалом дослідження студентів 1920-1950-х рр та 1960-1970-х рр. В ході роботи з історіографією найбільш сприятливо концепцію визначено концепцію Наталі Лебіної (висвітлення через дихотомію «норма-аномалія»). Також використано підхід М.Кругляк ділити сфери повсякденного життя студентів на публічну, матеріальну та нематеріальну. На основі аналізу джерел виявлено суцільні зміни у ставлені студентства до навчання в ЗВО, трансформація студента в житті не лише соціуму університету, але й суспільства загалом. Досліджено перехід студентства від політично індиферентного до рушійного прошарку суспільства, що підтримує та форсує зміни у державі. Співставлено матеріальну та нематеріальну сферу студентів чотирьох десятиліть та виявлено причини їх диференціації. Також проаналізовано вплив держави та державних процесів на зміну побуту та пріоритетів студентства в усіх сферах.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
03 Гуманітарні науки , 032 Історія та археологія
Бібліографічний опис
Онодвалюк Д. В. Повсякденне життя українських студентів 1981-2019 рр. : кваліфікаційна робота : 032 Історія та археологія / Онодвалюк Діана Валентинівна. - Київ, 2021. – 106 с.