Прогнозування викидів шкідливих сполук CO та NOx з газових турбін

Дата
2022
Автори
Мацишин Антон
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У результаті виконання випускної кваліфікаційної роботи: 1. Побудовано дві окремі моделі багатошарового персептрона для прогнозування кількості викидів CO і NOx з використанням значень ознак у m попереднім моментів часу. 2. Оптимізовано архітектуру та гіперпараметри нейронної мережі, максимізовано значення метрик якості на валідаційній вибірці. 3. Визначені метрики якості прогнозування оптимізованих моделей MAE і 𝑅2 на тестовій вибірці, значення яких перевищують літературні дані.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
12 Інформаційні технології , 123 Комп’ютерна інженерія
Бібліографічний опис
Мацишин А. Прогнозування викидів шкідливих сполук CO та NOx з газових турбін : випускна кваліфікаційна робота … бакалавра : 123 Комп’ютерна інженерія / Мацишин Антон. - Київ, 2022. – 43 с.