Взаємодія громадських об'єднань та держави в Україні (інституційний аспект)

Дата
2016
Автори
Петренко Катерина Миколаївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У роботі сформульовано авторське визначення поняття «інституційна спроможність» громадських об'єднань. Виокремлено та описано п’ять світових моделей взаємодії громадських об’єднань та держави: ліберальна, корпоративна, скандинавська, середземноморська та східноєвропейська (в т.ч. Україна). Детальний аналіз інституційних аспектів взаємодії держави і громадського суспільства – правової і політичної інституціоналізації громадських об'єднань в Україні дозволив зробити висновки про низький рівень інституційної спроможності громадських об'єднань в нашій державі, з’ясувати об’єктивні та суб’єктивні причини цього явища.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
05 Соціальні та поведінкові науки , 052 Політологія
Бібліографічний опис
Петренко К. М. Взаємодія громадських об'єднань та держави в Україні (інституційний аспект ) : автореф. дис. ...канд. політ. наук : 23.00.02 політичні інститути та процеси / Петренко Катерина Миколаївна. - Київ, 2016. – 21 с.
Зібрання