Моделювання трансформаційних перетворень економіки курортно-рекреаційних систем

Дата
2016
Автори
Савушкін Дмитро Ігорович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У дисертаційній роботі розроблено теоретико-методологічне забезпечення економіко-математичного моделювання механізмів економічного розвитку курортно-рекреаційної сфери в умовах трансформацій. Науково обґрунтовано та запропоновано концептуальні засади моделювання та аналізу трансформаційних процесів, які відбуваються в курортно-рекреаційній сфері, в основу яких покладено комплекс положень та принципів, що дозволяють обґрунтувати механізми трансформації та адаптації курортно-рекреаційних систем в нелінійних дисипативних середовищах, визначити параметри їх стійкого економічного функціонування і розробляти сучасні стратегії розвитку та механізми конкурентоспроможності з врахуванням системних і вартісних ефектів. У межах розробленого забезпечення побудовано комплекс економіко-математичних моделей механізму функціонування економічних трансформацій та трансформаційних циклів в курортно-рекреаційних системах, сукупність структурно-функціональних та поведінкових моделей, які розвивають і доповнюють системний підхід до визначення трансформації складної курортно-рекреаційної системи в умовах нестійкості, нерівноваги та самоорганізації. Запропоновано теоретико-методологічний підхід до створення механізму формування конкурентоспроможної стратегії розвитку курортно-рекреаційного комплексу та обґрунтовано методологічні засади оцінки та використання трансформаційних ефектів в курортно-рекреаційній сфері.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
05 Соціальні та поведінкові науки , 051 Економіка
Бібліографічний опис
Савушкін Д. І. Моделювання трансформаційних перетворень економіки курортно-рекреаційних систем : автореф. дис. ...канд. екон. наук : 08.00.11 – математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці / Савушкін Дмитро Ігорович. - Київ, 2016. – 22 с.
Зібрання