Соціокультурні контексти проектування та фунціонування концепту іміджу

Дата
2017
Автори
Вергун Денис Володимирович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Дисертаційна робота присвячена філософському дослідженню концепту іміджу. Імідж запропоновано розглядати як цілісний, якісно визначений образ об’єкта, що стійко існує та відтворюється в масовій або індивідуальній свідомості. Історико-філософська ретроспектива розкриває процес формування теоретичного концепту іміджу як відображення соціально-практичних змін щодо уявлень про образ людини та його соціальну значимість. Сучасна філософія надає іміджу соціально-психологічного змісту, що проявляється у складності та проблемності самототожності, самоідентифікації, самотрансцендуванні та відповідальності людини. Імідж у соціальній площині є засобом регуляції суб’єкт-об’єктних відносин, які висвітлюються в контексті проблем суспільного лідерства, маніпуляції свідомістю тощо. У дисертації досліджується процес формування і трансляції міжнародного іміджу країни, що здійснюється як презентація її репутаційного статусу через свідомо використанні соціально-політичні ресурси і політичні технології, а також проблеми формування міжнародного позитивного іміджу України.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
03 Гуманітарні науки , 033 Філософія
Бібліографічний опис
Вергун Д. В. Соціокультурні контексти проектування та фунціонування концепту іміджу : автореф. дис. ...канд.філос. наук : 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії / Вергун Денис Володимирович. - Київ, 2017. – 22 с.
Зібрання