Механізм та апарат держави : теоретико-методологічні засади співвідношення

Дата
2021
Автори
Маклагіна Вероніка
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Мета дослідження полягає в тому,щоб на основі аналізу чинних наукових розробок, законодавства, вітчизняного й сучасного досвіду у сфері державного апарату, а саме у органі законодавчої, виконавчої і судової гілки, провести теоретичний огляд, класифікацію і аналіз організаційних форм роботи механізму та апарату держави і їх наукове співвідношення, також визначити закономірності і тенденції розвитку феномену, поглиблення теоретичного базису для подальшої розробки науково обґрунтованих пропозицій щодо підвищення ефективності та результативності здійснення роботи механізму та апарату держави. У ході виконання роботи було визначено структуру та наукові розуміння механізму держави та методи її дослідження; визначено та проаналізовано сутність роботи механізму та апарату держави; їх засади співвідношення та підходи до організаційних форм роботи; визначено поняття й окреслено сутність законодавчої, виконавчої, судової гілки; окреслено шляхи удосконалення організаційної діяльності механізму держави; проаналізовано проблеми і мінуси роботи механізму та апарату держави. Одним із найважливіших чинників побудови демократичної, соціальної, правової держави, формування громадянського суспільства є функціонування Парламенту – єдиного органу законодавчої влади, який за допомогою представництва різних верств населення здійснює агрегування, узгодження, артикуляцію та вираження інтересів усього народу щодо всіх сфер життя суспільства, держави, іноді інших держав та їх об’єднань. Чим вищою буде якість української політичної системи, тим більша ймовірність того, що українці розглядатимуть її як легітимну і підтримуватимуть демократичні цінності в довгостроковій перспективі, і тим менше ймовірність приходу до влади популізму чи авторитарної влади.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
05 Соціальні та поведінкові науки , 052 Політологія
Бібліографічний опис
Маклагіна В. Механізм та апарат держави: теоретико-методологічні засади співвідношення : кваліфікаційна робота … бакалавра : 052 Політологія / Маклагіна Вероніка. - Київ, 2021. – 46 с.