Віртуалізація як тенденція розвитку сучасної культури

Дата
2022
Автори
Станкевич Олександра Русланівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Метою даної роботи є спроба дослідити сучасний етап розвитку культури з точки зору її віртуалізації.В ході реалізації поставленої мети були розв’язання наступні завдання: проаналізовані чинники появи віртуальної реальності, основні тенденції і прояви віртуалізації, підстави для її культурологічного вивчення; охарактеризовані основні аспекти інноваційності цифрових технологій у процесах сучасного культуротворення; описано прояви візуалізації як домінанти інформаційно-мережевої комунікації. Під віртуалізацією сучасної культури слід розуміти глобальну та радикальну трансформацію як процесів комунікації, так і всього способу людського життя, світосприйняття та світогляду людини. Основними чинниками появи віртуалізації сучасної культури є інформаційні та комп’ютерні технології. Віртуалізація культури здійснює перенесення в електронний простір важливих для людини. Цифрове перезавантаження є необхідним у сфері культури. Надзвичайно актуальним є потреба запровадження цифрової модернізації культури. Завдяки цифровим технологіям, які здійснюють комбінацію платформ, інструментів комунікації, відбувається розвиток сучасності. складових її фізичного та психічного існування. Під віртуалізацією у такому випадку слід розуміти процес заміщення реальних предметів, взаємодій та досвіду на їх умовну копію, що не відображає їх справжньої сутності. Цифрові технології, візуальний інформаційний простір і людина сьогодні знаходяться у надзвичайно активній стадії свого взаєморозвитку, в ситуації високої невизначеності щодо того, який із факторів яку відіграє роль, позитивну чи негативну. Нові канали розвитку, пов’язані з високими технологіями, можуть сприяти якісним змінам у природі людини та сутності її соціально-культурних відносин.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
03 Гуманітарні науки , 034 Культурологія
Бібліографічний опис
Станкевич О. Р. Віртуалізація як тенденція розвитку сучасної культури : кваліфікаційна робота … бакалавра : 034 Культурологія / Станкевич Олександра Русланівна. - Київ, 2022. – 58 с.