Технології формування іміджу політичного лідера

Дата
2021
Автори
Коровкіна Валерія
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Метою роботи є розкриття та порівняння основних технологій формування іміджу політичного лідера. У ході виконання дослідження було обґрунтовано теоретичні засади та визначено поняття політичного іміджу та його ключові характеристики. Окреслено механізми формування іміджу політичного лідера та досліджено фактори формування іміджу політичного лідера, окреслено місце і роль політичного іміджу для сучасної політики. Визначено, що актуальною комунікативною проблемою в сучасній політиці є проблема дефініцій, яка полягає в тому, що лідери іноді не розуміють сенсу понять, якими користуються у своїй мові. Сторони комунікації не завжди дотримуються однакової семантики в одних і тих же термінах і поняттях, в результаті чого спричиняють дискомунікацію один з одним та аудиторією, відбувається перекручування, спотворення думок, ідей. Така ситуація є наслідком того, що, з одного боку, для політичної мови, характерна еквівокальність дефініцій. А отже, існують можливості для змішування та підміни їх значень у різних контекстах. Щоб зрозуміти процес створення оптимального образу лідера в очах виборців, необхідно проаналізувати мотивацію формування уявлень про політику, динаміку її оцінки, механізм оцінки, який передбачає існування конкретної політичної культури. соціально-психологічні характеристики великих груп населення; національні особливості, що виявляються в психологічних установках; вплив ірраціонального на діяльність мас.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
05 Соціальні та поведінкові науки , 052 Політологія
Бібліографічний опис
Коровкіна В. Технології формування іміджу політичного лідера : кваліфікаційна робота … бакалавра : 052 Політологія / Коровкіна Валерія. - Київ, 2021. – 57 с.