Глобальний тероризм: виклики для ліберальних демократій

Дата
2021
Автори
Екінджі Керем
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У результаті проведеного дослідження феномену глобального тероризму як виклику для ліберальних демократій та основних засад протидії цьому явищу у роботі зроблено низка висновків, які розкривають сутність виконаних дослідницьких завдань. По-перше, у ході роботи, було проаналізовано теоретичні напрацювання у досліджуваній сфері, звідки стало зрозуміло, що немає загальноприйнятої дефініції поняття тероризму, незважаючи на достатню кількість уваги наукового товариства до цього явища. По-друге, досліджуючи основні передумови виникнення глобального тероризму, зроблено висновок, що вони мають мультикомпонентний характер. Тим не менше, як і будь-який історичний феномен, глобальний тероризм виникає за певних обставин. Досліджуючи мотиваційну складову діяльності представників терористичних організацій, зауважено, що такі складові є комплексними і пов’язані із психологічними чинниками, станом суспільно-економічних та політичних взаємин у конкретному суспільстві у конкретний період. Як правило, носіями такої деструктивної правосвідомості найчастіше є люди, що незадоволені своїм соціально-економічним становищем, тому вони більше інших схильні до протиправних деструктивних по відношенню до суспільства поведінкових практик. Враховуючи базові принципи ліберальної демократії, як-от дотримання принципу рівності через свободу, політичної конкуренції та громадянських і політичних свобод, визначено, що сучасний тероризм помітно трансформувався і став невід’ємною складовою демократії. Глобальний тероризм має значний негативний вплив на функціонування ліберально-демократичних цінностей і водночас є їхнім наслідком. Ліберальні свободи є одним із факторів функціонування тероризму у сучасному світі. Географія та масштаб діяльності терористичних організацій у сучасному світі засвідчують, що, не дивлячись на всі зусилля, які вживаються світовою спільнотою, загроза тероризму нині має глобальний характер та неухильно зростає.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
05 Соціальні та поведінкові науки , 052 Політологія
Бібліографічний опис
Екінджі К. Глобальний тероризм : виклики для ліберальних демократій: кваліфікаційна робота … бакалавра : 052 Політологія / Екінджі Керим. - Київ, 2021. – 58 с.